.

بایگانی

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

بعد از 9جلسه افتخار عنایت و توجه همیشگی و مستدام  سوره مبارکه عبس در جلسات ختم مفهومی دوشنبه ها، به پایان طراحی نقشه برای تیترهای سوره­نوشت سوره مبارکه عبس رسیدیم. قبلاً سرکار خانم معظمی یک بار زحمت سرپرستی نگارش کتاب سوره نوشت عبس را متحمل شده بودند اما از آنجا که جهت خاصی در نگارش این سوره نوشت باید مورد ملاحظه قرار بگیرد و این سوره نوشت­ها تعیین کننده آداب تعلیم و تعلم قرآن باشد و زیّ طلبگی بر اساس آن نگارش یابد، ناچار به بازنگری در تیترها هستیم. بر این اساس دوستان با عنایت به آنچه که از تیترها توقع می رود، بر مبنای زندگی به سبک طلبگی، تیترهای ÷یشنهادی خود را به آدرس krajabali@yahoo.com ارسال فرمایید.

 

دسته اول آیات 1 تا 10

تیتر اصلی

·         تیتری می خواهیم که در آن عدم دریافت و ارزش گذاری بر ذکر به عنوان عامل نافع (مقدمه ذکر) در روابط مورد عتاب قرار گیرد.

زیر تیترها

-         تیتری می خواهیم که ضمن ترسیم عبس و تولی با اعمی، اولیت تزکیه را در ارزش گذاری روابط معلوم نماید

-         تیتری می خواهیم که ضمن ترسیم رابطه عبس و تولی با من استغنی، تاکید بر ضرورت فراهم سازی مقدمات دریافت ذکر را در فرد مخاطب نشان دهد.

-         تیتری می خواهیم که آمدن  را به فرض حال صحیح(سعی و خشیت) لازمه قرار گرفتن در مسیر هدایت نشان دهد.

مواجهه در روابط را انعکاس دریافت و عدم دریافت حقیقت روابط نشان دهد، نیاز را به عنوان عامل اصل حرکت و در مسیر هدایت قرار گرفتن معرفی کند، بصیرت را به عنوان عامل اصلی رجوع با اسباب هدایت معرفی کند( این توضیحات باید در سر تیتر لحاظ شود)

آیات 11 تا 16

تیتر اصلی 

·         تیتری می خواهیم که در آن ماهیت نفیس ذکری که رسول به ما عرضه می کند(رسولی است که به ما عرضه شده است) را بشناساند و کسی را که بدان بی توجه است(تذکره را نفیس نمی داند) مورد عتاب( تذکر برداشت اشتباه، ذهنیت غلط) قرار دهد.(شاء ذکره باید در متن لحاظ شود)

زیر تیترها

-         تیتری می خواهیم که ذکر را از جهت (صحف(ثبت، امکان رجوع) مکرمه که باید برافراشته باشد و طهارت داشته باشد) صحف(ثبت و امکان رجوع) مکرمه مرفوعه مطهره بودن بیان کند یعنی دارای آن متصف به صفت کرامت، رفعت و طهارت باشد.

-         تیتری می خواهیم که نفیس بودن ذکر در اختیار انسان را از جهت واسطه ها(سفیران نویسنده) معرفی کند یعنی دارای آن متصف به صفت کرامت و برّ باشد.

آیات 17تا 23

تیتر اصلی

·         تیتری می خواهیم که ضمن توجه به نفیس بودن ذکری که برای انسان آمده است(بند بالا) ماجرای خلقت او را به نحوی تحلیل کند که مخاطب بپرسد او در جواب چه کرد و با این جواب زشتی و مهلک بودن کفر و ناسپاسی با بیانی انذاری تبیین شود.(17و23)

زیرتیترها

-         تیتری می خواهیم که در آن ضمن بیان خلقت انسان از نطفه تا قرار گرفتن در دامنه ای از امکانات و استعدادها و انتخاب ها این سوال را در مخاطب بوجود بیاورد که بالاخره آنچه باید انجام می داد را داد یا نه (18تا20)

-         تیتری می خواهیم که در طی آن بتوان به قبر سپرده شدن و از قبر برانگیخته شدن را به عنوان نعمتی تحلیل کند(نعمت فراموش نشدن)که مخاطب طبیعتا این سوال را بپرسد بالاخره آنچه انسان باید انجام می داد را انجام داد یا نه.(21و22)(اگر جواب بله بود یعنی سعی داشت و خشیت و اگر خیر بود می شود قتل الانسان ما اکفره)

آیات 24 تا 32

تیتر اصلی

·         تیتری می­خواهیم که در آن میزان بهره­مندی ما از طعام، وابسته به میزان نظر، در آن تعیین شود(24و32)

زیر تیترها

-         تیتری می خواهیم که فرآیند «مشاهده نظر» به طعام را ما نشان دهد/ پاسخ چگونه نظر کنم؟(25تا27)         

-         تیتری می خواهیم که نظر کردن به عنب را (به عنوان مصداقی از طعام) به نحوی تبیین کند که در توصیف ذائقه کسی که از آن بهره می برد(انسان) شده باشد و با اضافه کردن خالق عنب(از کجا آمده است) تاثیر آن را در ذائقه انسانی نشان دهد(انّا)

-         تیتری می خواهیم که نظر کردن به قضب را (به عنوان مصداقی از طعام) به نحوی تبیین کند که در توصیف ذائقه کسی که از آن بهره می برد(انسان) شده باشد و با اضافه کردن خالق قضب(از کجا آمده است) تاثیر آن را در ذائقه انسانی نشان دهد(انّا)

-         تیتری می خواهیم که نظر کردن به زیتون را (به عنوان مصداقی از طعام) به نحوی تبیین کند که در توصیف ذائقه کسی که از آن بهره می برد(انسان) شده باشد و با اضافه کردن خالق زیتون(از کجا آمده است) تاثیر آن را در ذائقه انسانی نشان دهد(انّا)

-         تیتری می خواهیم که نظر کردن به نخل را (به عنوان مصداقی از طعام) به نحوی تبیین کند که در توصیف ذائقه کسی که از آن بهره می برد(انسان) شده باشد و با اضافه کردن خالق نخل(از کجا آمده است) تاثیر آن را در ذائقه انسانی نشان دهد(انّا)

-         تیتری می خواهیم که نظر کردن به حدائق غلبا را (به عنوان مصداقی از طعم، عظمت ضرب در طعم) به نحوی تبیین کند که در توصیف ذائقه کسی که از آن بهره می برد(انسان) شده باشد و با اضافه کردن خالق حدائق غلبا (از کجا آمده است) تاثیر آن را در ذائقه انسانی نشان دهد(انّا)

-         تیتری می خواهیم که نظر کردن به فاکهه را (به عنوان مصداقی از طعام) به نحوی تبیین کند که در توصیف ذائقه کسی که از آن بهره می برد(انسان) شده باشد و با اضافه کردن خالق فاکهه(از کجا آمده است) تاثیر آن را در ذائقه انسانی نشان دهد(انّا)

-         تیتری می خواهیم که نظر کردن به ابّا را (به عنوان مصداقی از طعام) به نحوی تبیین کند که در توصیف ذائقه کسی که از آن بهره می برد(انسان) شده باشد و با اضافه کردن خالق ابّا (از کجا آمده است) تاثیر آن را در ذائقه انسانی نشان دهد(انّا)

آیات 33 تا 42

تیتر اصلی

·         تیتری می خواهیم که در آن با ترسیم قیامتی نظام روابط حق یا ناحق بودن ارزش گذاری ها و عاقبت رویکرد و روابط را تبیین نماید.(صاخّه، یوم، غنی)

زیر تیترها

-         تیتری می خواهیم که دو وجه از رابطه (حقیقی و اعتباری) شخص را با مدل رابطه فرد با برادرش بیان کند

-         تیتری می خواهیم که دو وجه از رابطه (حقیقی و اعتباری) شخص را با مدل رابطه فرد با مادرش بیان کند

-         تیتری می خواهیم که دو وجه از رابطه (حقیقی و اعتباری) شخص را با مدل رابطه فرد با پدرش بیان کند

-         تیتری می خواهیم که دو وجه از رابطه (حقیقی و اعتباری) شخص را با مدل رابطه فرد با همسرش بیان کند

-         تیتری می خواهیم که دو وجه از رابطه (حقیقی و اعتباری) شخص را با مدل رابطه فرد با فرزندش بیان کند

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۳/۰۵
کاظم رجبعلی

نظرات  (۳)

۰۶ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۱ شریعتمداری
سلام و خدا قوت
چند سوال که در واقع ابهامات بنده است و شاید ابهام این کار نباشد:

لازم است به این جزئی درباره عنب، قضب و دیگر ثمرات
و همچنین روابط چندگانه انسان با اطرافیان (امه و ابیه و...) زیر تیتر بخورد و متن نوشته شود؟ دلیل این لزوم چیست؟ آیا هر تفصیلی که در آیات است باید برایش متن نوشته شود؟
مشکل این است که اگر در متن نویسی های اینطوری، به تکلف بیفتیم، متن های خوبی از آب در نمی آید.

دیگر اینکه تیترهایی که خورده اند در حال توصیف آن دسته آیات خاص با مولفه هایش هستند.
غرض سوره کجای نخ تسبیح تمامی این تیترها و زیر تیترهاست؟ آیا فقط در مقدمه کتاب آن نخ تسبیح ذکر می شود؟ دلیل اینکه بنده یک نقشه از سوره کشیدم همین بود که نسبت هر دسته آیات با دیگر دسته ها معلوم شود.

مثلا نسبت دسته آیات آخر (نظام روابط) با دسته آیات بالایش (خلق حب، با رویکرد با انا و انواع ثمرات) چیست؟ احساس پرش بین دسته آیات می شود.....

موید باشید
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها
سلام و ممنون از دقت نظر شما اگر عنایت داشته باشید مطالب نوشته شده تا تیتر دو مرحله فاصله دارد، اولاً ملاحظه شما باید در سرنخ ها اعمال شود و ثانیاً در تمثیل زی طلبگی یا هر تمثیل دیگر ضرب شود. این دو مرحله غالبا برای دوستان قابل هضم نبود یعنی همین سؤال شما برای دوستان مطرح نمیشد. با عنایت به این نکته بدون کمترین دخالت باید محل سرنخها به سمت یکپارچگی حالت بگیرند و بعد لباس تمثیل پیدا کنند این روند را می توانید در سوره نوشتهای قبلی به وضوح مشاهده کنید
سلام علیکم.
خیلی تیترهای دقیق و علمی است. 
من تقریبا 1 هفته است که دارم به تیتر ادبی شان فکر می کنم ولی از بس بنیه علمی محتوای خواسته شده بالاست که نفس قلم آدم را می گیرد!
نمی دانم.. شاید الهامی بشود.
خدا کند به جمع بهترین چیز برسد.
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
تیترها صرفا توصیفی است حتی شاید ملاحظه غرض هم نداشته باشند اما لطفشان در دیدن حداکثر نکات سوره است این سفارش تیتر ها سر یک چهارراه هستند که می توانند جهت های مختلف بگیرند باید به غرض نزدیک شود و بعد ادبی شود
سلام مجدد
شرمنده سوال می پرسم. غرض معلوم شده؟ یا رویکرد کتاب هنوز معلوم نیست؟ من چکار می توانم بکنم؟
پاسخ:
مثل تمام کتاب های تدبر می توان مبنا را در غرض، نظر المیزان قرار داد. این نکته از همان هایی است که بچه ها کمتر به آن دقت دارند تدبرها اگر چه یاد می دهند غرض استنباط شود ولی خودشان اساس کار را غرض المیزان گذاشته اند   

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی